Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Syria: Argyfwng i'r Plant?

Dysgu am yr argyfwng yn Syria ag ystyried yn feirniadol pwy sydd yn cael eu heffeithio.


Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r gwrthdaro yn Syria wedi dadleoli 4.25 miliwn o bobl yn fewnol yn y wlad ac mae 1.9 miliwn o Syriaid wedi ffoi i geisio lloches mewn gwledydd cyfagos, yn cynnwys Gwlad yr Iorddonen a Libanus. Dyma argyfwng ffoaduriaid sydd yn datblygu ar raddfa enfawr yn sydyn iawn, ac mae perygl go iawn na fydd yr ymateb ddyngarol yn gallu dal i fyny gyda'r angen.  


Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r gwrthdaro yn Syria wedi dadleoli 4.25 miliwn o bobl yn fewnol yn y wlad ac mae 1.9 miliwn o Syriaid wedi ffoi i geisio lloches mewn gwledydd cyfagos, yn cynnwys Gwlad yr Iorddonen a Libanus. Dyma argyfwng ffoaduriaid sydd yn datblygu ar raddfa enfawr yn sydyn iawn, ac mae perygl go iawn na fydd yr ymateb ddyngarol yn gallu dal i fyny gyda'r angen.

Mae adnoddau addysg Oxfam ar Syria yn amlinellu'r effaith mae'r argyfwng hwn yn ei gael ar Syriaid ifanc sydd nawr yn ffoaduriaid yn Libanus a Gwlad yr Iorddonen. Mae hefyd yn awgrymu rhai ffyrdd y gall pobl ifanc yn y DU ymateb yn effeithiol i'r argyfwng.


Downloads

Dalier sylw!

Erbyn Awst 23ain roedd 1 miliwn o blant wedi ffoi o Syria. Mae 740,000 o ffoaduriaid o dan 11 oed.

Mae'r BBC wedi adrodd straeon plant o Syria sydd wedi ffoi i Libanus a Gwlad yr Iorddonen yma ac yma.

Defnyddiwch y dystiolaeth yma i benderfynu os yw hawliau plant fel a nodir gan Gomisiwn Hawliau Plant y Cenhedloedd Unedig yn cael eu hamddiffyn.

Beth mae bod yn ffoadur yn ei olygu?