Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Gweld a Chlywed Syria

Dysgwch sut i arwain ymgyrch i wneud yn siŵr bod plant Syria sy’n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn cael eu Gweld a’u Clywed.

Mae ystadegau'r gwrthdaro yn Syria yn syfrdanol. Ar 15 Mawrth 2014, bydd tair blynedd yn union wedi mynd heibio ers i'r gwrthdaro gychwyn. Ers hynny, allan o boblogaeth o 21.4 miliwn, mae 9.3 miliwn o Syriaid bellach angen cymorth dyngarol. Yn ychwanegol at hynny, mae mwy na 2.25 miliwn o Syriaid wedi ffoi i wledydd cyfagos fel ffoaduriaid a bu farw mwy na 100,000 o bobl o ganlyniad i'r gwrthdaro.


Mae adnoddau arweinyddiaeth ieuenctid Oxfam yn amlinellu sut gall pobl ifanc yn y Deyrnas Unedig weithredu i wneud yn siŵr y caiff plant Syria eu Gweld a'u Clywed, gan gofio mai plant yw hanner ffoaduriaid y wlad. Mae'r prosiect yn cynnwys addysgu cyd-ddisgyblion, trefnu ymgyrch gardiau post a chyfarfod â'u Haelod Seneddol.

Downloads

Adnoddau Ychwanegol

Cardiau Post Gweld a Chlywed Syria

Mae cardiau post Cymraeg ar gael gan Oxfam Cymru - oxfamcymru@oxfam.org.uk 

Posteri Gweld a Chlywed Syria (Saesneg yn unig)

Seen and Heard posters

Seen and Heard posters with white space

Argraffwch y posteri hyn i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch yn eich ysgol. Mae un set o bosteri yn cynnwys lle i chi gynnwys eich gwybodaeth ychwanegol eich hunain.

Tystiolaeth Gweld a Chlywed Syria

Cyfweliadau â'r plant a'r teuluoedd sydd i'w gweld ar y cardiau post.