Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Dinasyddiaeth Fyd-eang yn yr Ystafell Ddosbarth: Canllaw i athrawon

Canllaw ymarferol a myfyriol ar gyfer athrawon

Mae'r canllaw hwn yn llawn cyngor ac offer ymarferol ar gyfer athrawon sydd am ymgorffori Dinasyddiaeth Fyd-eang yn eu hystafelloedd dosbarth. Dysgwch sut i gynnwys Dinasyddiaeth Fyd-eang yn eich addysgu mewn modd effeithiol gyda'n fframwaith cynllunio defnyddiol, ein dulliau cyfranogi, a'n hoffer i asesu'r dysgu.

Datblygwch eich ymarfer dysgu trwy ddefnyddio dulliau arloesol, profedig. Helpwch eich dysgwyr i ofyn cwestiynau, gwneud cysylltiadau, a chymryd camau fel dinasyddion byd-eang gweithredol.

Lawrlwytho adnodd 


Downloads