Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Bagloriaeth Cymru: Addysg

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Archwilio pwysigrwydd addysg.

Ysbrydolwch eich dysgwyr i greu newid. Defnyddiwch astudiaethau achos, ystadegau a lluniau diddorol i ddysgu am addysg yn Affganistan a Phacistan.

Gan feithrin ymagwedd gyfranogol, dychmygwch brofiadau dysgwyr mewn gwledydd eraill cyn creu cynllun gweithredu i fodloni'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads