Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Bagloriaeth Cymru: Anghydraddoldeb Iechyd

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Ysbrydolwch y dysgwyr i ddod ynghyd mewn modd creadigol ac arloesol i greu newid. Defnyddiwch ffeithiau allweddol, ystadegau ac astudiaethau achos diddorol i helpu'r dysgwyr i feithrin dealltwriaeth gadarn o ofal iechyd mamau yn Ghana.

Defnyddiwch ddull cyfranogol i annog y dysgwyr i gydweithio ac i lunio barn, ac arweiniwch nhw trwy'r broses o greu cynllun gweithredu i gyflawni eu Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads