Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Bagloriaeth Cymru: Anghydraddoldeb

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Pa mor deg yw'r byd yr ydym yn byw ynddo?

Defnyddiwch ystadegau a data i gyflwyno anghydraddoldeb i'ch disgyblion, a meddyliwch yn feirniadol am y broblem fyd-eang hon. Ewch ati i ymchwilio i hyn yn ddyfnach gydag astudiaeth achos am lywodraeth Brasil, sydd wedi ceisio lleihau anghydraddoldeb.

Anogwch y dysgwyr i gydweithio ac i ddatblygu eu barn eu hunain. Ewch ati i greu cynllun gweithredu i fodloni eu Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, ac i archwilio i anghydraddoldeb yn lleol.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads