Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Bagloriaeth Cymru: Ffoaduriaid

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Dychmygwch orfod ffoi o'ch cartref.

Defnyddiwch luniau, storïau a ffeithiau i ddatblygu empathi a chynyddu dealltwriaeth eich dysgwyr o'r materion sy'n wynebu ffoaduriaid.

Gan feithrin ymagwedd gyfranogol, dysgwch ragor am brofiadau ffoaduriaid ledled y byd. Datblygwch gynllun gweithredu i fodloni'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, a gwnewch wahaniaeth yn eich cymuned leol yr un pryd.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads