Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Un wythnos yn weddill i greu Cymru Gynaliadwy

11th Jul 2012

Mae gennym gyfle yng Nghymru i wneud  gwahaniaeth enfawr; cyfle ddaw ddim eto am amser hir.

Mae papur gweddol sych gan Lywodraeth Cymru am sut y dymuna  wneud datblygu cynaliadwy yn "egwyddor drefniadol ganolog" iddi , yn gallu dangos y ffordd ar sut gall gwledydd ar draws y byd dynnu pobl o dlodi tra'n amddiffyn yr amgylchedd.   

Wrth gwrs, mae llywodraethau yn siarad rownd y rîl am ddatblygu cynaliadwy. Death llywodraethau'r byd at ei gilydd ym Mrasil y mis diwethaf  a malu awyr gymaint i Brif Weithredwr Oxfam Barbara Stocking, sydd fel arfer yn eitha cynnil, ddirmygu'r digwyddiad yn 'gynhadledd  twyll'.

Mae gan Gynulliad Cymru ymrwymiad enwog I ddatblygu cynaliadwy ers ei ffurfio. Yn anffodus, ei unig oblygiad cyfreithiol oedd paratoi cynllun. Doedd dim hyd yn oed rhaid iddo fod yn gynllun da.

Mae gennym gyfle i newid hynny i gyd. Gall Bil Datblygu Cynaliadwy  arfaethedig Llywodraeth Cymru wneud Cymru'n arweinydd byd-eang gwirioneddol. Dylai fynnu bod Gweinidogion yn gwenud penderfyniadau sy'n cefnodi ein uchelgeisiau I wneud y byd yn le gwell. Mae'n rhaid i'r Bil ddiffinio datblygu cynaliadwy i ymwneud a  chyflawni chyfiawnder cymdeithasol yn Nghymru, tra ond yn defnyddio ein siâr ni o adnoddau'r byd. Mae hefyd angen i ni gael comisiynydd cryf i archwilio cyrff cyhoeddus yng Nhymru ag i sefyll i fyny dros genhedlaethau'r dyfodol a'r rhai sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru.

Dim ond wythnos sy'n weddill i ni ymateb i'r ymgynghoriad. Mae Oxfam wedi bod yn gweithio gyda partneriaid yng Nghymru i lobїo'r llywodraeth ac Aelodau'r Cyunlliad. Gallwch wneud ein gweithred e-bost gyflym fan hyn. Dim ond munud neu ddwy sydd ei angen a gallai wneud gwahaniaeth enfawr.