Julian Rosser

Campaigns and Communications Co-ordinator, Oxfam Cymru

I deliver Oxfam campaigns in Wales

All posts by Julian Rosser

A Oes Heddwch?

Heddwch : syniad sydd yn gyfystyr â'r Eisteddfod Genedlaethol gymaint ag yw clocsio, corau, cylch yr orsedd a dynion mewn ffrogiau. ...

Un wythnos yn weddill i greu Cymru Gynaliadwy

Mae gennym gyfle yng Nghymru i wneud  gwahaniaeth enfawr; cyfle ddaw ddim eto am amser hir. Mae papur gweddol sych gan Lywodraeth Cymru am sut y dymuna  wneud datblygu cynaliadwy...