Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Date: May 2012

4 Articles

Showing articles 1-4

Gweithredwyr Oxfam yn y Cymoedd yn gwneud gwahaniaeth ar raddfa fyd-eang - Byddwch yn rhan ohono

Rydych chi'n byw yng nghymoedd de Cymru ac mae gennych ddiddordeb mewn ymgyrchu gydag Oxfam ar faterion rhyngwladol, felly byddwch yn rhan o ddiwrnod gweithredu yn Abertawe ar 30 Mehefin.  ...

Tymor yr Haf dan ei sang i Ysgolion

Mae gan Oxfam lwyth o brosiectau diddorol ac ysbrydoledig yn ystod Tymor yr Haf eleni lle gall ysgolion ar draws Cymru fod yn ran ohonynt.  ...

Yn eisiau: Ymgyrchwyr Etholaethol Oxfam Cymru

Fel Ymgyrchwr Etholaethol, byddwch yn  defnyddio eich hyfforddiant i ymgysylltu â'ch gwleidyddion etholedig mewn ymgyrchoedd fel Treth Robin Hood, y Cytundeb Byd-eang ar y Fasnach Arfau...

yr ifanc a dybia....?

Aelodau Bwrdd Ieuenctid Oxfam Cymru yn mynd i hwyl ymgyrch Treth Robin Hood, mewn steil! ...

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.