Date: May 2012

4 Articles

Showing articles 1-4

Gweithredwyr Oxfam yn y Cymoedd yn gwneud gwahaniaeth ar raddfa fyd-eang - Byddwch yn rhan ohono

Rydych chi'n byw yng nghymoedd de Cymru ac mae gennych ddiddordeb mewn ymgyrchu gydag Oxfam ar faterion rhyngwladol, felly byddwch yn rhan o ddiwrnod gweithredu yn Abertawe ar 30 Mehefin.  ...

Tymor yr Haf dan ei sang i Ysgolion

Mae gan Oxfam lwyth o brosiectau diddorol ac ysbrydoledig yn ystod Tymor yr Haf eleni lle gall ysgolion ar draws Cymru fod yn ran ohonynt.  ...

Yn eisiau: Ymgyrchwyr Etholaethol Oxfam Cymru

Fel Ymgyrchwr Etholaethol, byddwch yn  defnyddio eich hyfforddiant i ymgysylltu â'ch gwleidyddion etholedig mewn ymgyrchoedd fel Treth Robin Hood, y Cytundeb Byd-eang ar y Fasnach Arfau...

yr ifanc a dybia....?

Aelodau Bwrdd Ieuenctid Oxfam Cymru yn mynd i hwyl ymgyrch Treth Robin Hood, mewn steil! ...

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.