Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Subject: agriculture

8 Articles

Showing articles 1-8

Gafr yn gwneud Gwahaniaeth

Eleni fel pob blwyddyn mae Oxfam yn cynnig sawl anrheg Nadolig ar eich cyfer. Mae Archie yr afr yn un o'r gwerthwyr gorau ar ein gwefan. Mae yna ieir, defaid a modd i gyfrannu at fferm gyfan...

PepsiCo dwedwch NA i fachu tir.

Mae'r fideo isod yn dangos ffermwyr yn cerdded ar hyd strydoedd Caerdydd i weld os y gall rhywun eu helpu nhw ddod o hyd i rywle i fyw a chael gwaith. Roedd rhai aelodau o'r cyhoedd wedi...

BLAS CAS Y PETHAU MELYS

Dywedwch wrth Coke, Pepsi ac Associated British Foods am sicrhau nad yw eu siwgr yn arwain at fachu tir. Dyma fy mhrofiad i gyda cymuned yn Brazil. ...

Staff o Co-operative Cydweli, Veronica German Dolen Cymru, Lorraine Rees Oxfam Cymru, Ashley Drake Cooperative

Yn dilyn blwyddyn wych yn codi arian, mae Co-operative dros Gymru wedi codi bron i £93,000 i’r elusen Hadau Gobaith

Yn dilyn blwyddyn wych yn codi arian, mae siopau bwyd, fferyllfeydd a banciau'r Co-operative dros Gymru wedi codi bron i £93,000 i'r elusen Hadau Gobaith, partneriaeth rhwng Oxfam a Dolen...

Oxfam yn Tanio Gweithredu - cynllun siaradwyr mewn Ysgolion

Peidiwch byth â gweithio gydag anifeiliaid na phlant… dyna mae rhai pobl yn ei ddweud… ond ni allai'r datganiad hwnnw fod ymhellach o'r gwir i ni yn Oxfam. Archie'r Afr yw prif gymeriad...

Llun: Keith Morris

Gwerthu cilcyn o ddaear yn ddêl drud i’r byd

Mae Oxfam yn lansio ei ymgyrch tir heddiw, i herio'r hawliau dynol sy'n cae eu tramgwyddo. Mae'r ymgyrch yn amlygu gwerthiant tir mewn gwledydd sy'n datblygu i gwmnїau a gwledydd...

Tamaid i Gnoi Cil - Adnoddau Ysgol newydd ar gael ar lein

O ble ddaw ein bwyd? Sut mae'r hinsawdd yn newid y bwyd sydd ar ein platiau? A chyda poblogaeth byd fydd yn cyrraedd 9 biliwn erbyn 2050, sut fedrwn ni sicrhau bod gan bawb ddigon i'w fwyta...

Cyswllt byw heb ei hail!

Dychmygwch…Siop fwyd Co-operative yn Somerton, Casnewydd, cyswllt Skype i Wganda, ffermwr coffi Masnach Deg a John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru…beth...

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.