Subject: food security

6 Articles

Showing articles 1-6

Hanes dwy wlad- mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yng Nghymru

Kirsty Davies sy'n myfyrio ar ei 100 diwrnod cyntaf fel Pennaeth Oxfam Cymru. ...

Oxfam Cymru yn gwneud sylw ar y cynnydd mwyaf erioed yn y defnydd o fanciau bwyd yng Nghymru

Mae ffigyrau newydd a ryddhawyd yr wythnos hon gan Ymddiriedolaeth Trussell yn dangos fod nifer y bobl sy'n troi at fanciau bwyd yng Nghymru wedi cynyddu fwy na 120% llynedd. Ers mis Ebrill 2012,...

Tamaid i Gnoi Cil - Adnoddau Ysgol newydd ar gael ar lein

O ble ddaw ein bwyd? Sut mae'r hinsawdd yn newid y bwyd sydd ar ein platiau? A chyda poblogaeth byd fydd yn cyrraedd 9 biliwn erbyn 2050, sut fedrwn ni sicrhau bod gan bawb ddigon i'w fwyta...

Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn achub ar y cyfle i ddymuno ffarwel!

Wrth i John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, ddechrau ar ei daith i Brasil heddiw, cafodd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru (AAAC) ac mae Oxfam Cymru yn aelod...

Cyswllt byw heb ei hail!

Dychmygwch…Siop fwyd Co-operative yn Somerton, Casnewydd, cyswllt Skype i Wganda, ffermwr coffi Masnach Deg a John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru…beth...

13 Miliwn yn Wynebu Trychineb yng Ngorllewin a Chanol Affrica

View this blog in English Mae Oxfam wedi rhybuddio bod yn rhaid gweithredu ar frys yn awr os ydym am atal argyfwng hiwmanitaraidd ar raddfa fawr yn rhanbarth Sahel o Orllewin a Chanol Affrica....

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.