Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Cymru

Gweithdai datblygu athrawon ar gyfer ysgolion yng Nghymru

Helpwch eich dysgwyr i ddatblygu'n ddinasyddion gweithgar yng Nghymru a'r byd.

Mae Dinasyddiaeth fyd-eang yn darparu cyfleoedd di-ben-draw ar gyfer dysgu, sy'n gallu gwella cyrhaeddiad ac ysbrydoli eich dysgwyr. Mae'n datblygu sgiliau cydweithredol a chreadigrwydd, ac yn gwella sgiliau cyfathrebu.

Datblygu dinasyddion moesegol, gwybodus yw un o ddibenion craidd y cwricwlwm newydd sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer Cymru. Mae dinasyddiaeth fyd-eang yn cynnig cyfle i roi sgiliau i'ch dysgwyr er mwyn iddynt fynd ati i ymgysylltu'n weithgar ac yn ystyriol â byd cyd-ddibynnol.

Mar gan ein gweithdai ffocws ymarferol a byddant yn rhoi'r hyder i chi gyfoethogi eich addysgu.

Lawrlwytho ffurflen archebu lle 

Gallwn hefyd weithio gyda chi i ddatblygu eich DPP eich hun wedi'i deilwra ar eich cyfer i fodloni anghenion penodol eich ysgol neu glwstwr. Y gost ar gyfer hyn yw £550.

Barn cyfranogwyr am DPP Oxfam

"Yn bendant, gallai pawb gael dealltwriaeth fwy eglur ac elwa o'r gweithdy, o ystyried y sylwadau cadarnhaol ar ddiwedd y sesiwn a'r drafodaeth fywiog a oedd yn dal i fynd wedi 6 o'r gloch!  Roeddech wedi taro deuddeg gyda'ch sesiwn, gan fod yno sbectrwm llawn o gyfranogwyr fel y mae'n siŵr ichi sylwi." Susan Bush, Ysgol Iau Torriano

"Cefais fy annog a fy nghyffroi wrth glywed am y gwahanol ffyrdd o addysgu. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn datblygu ffordd fyd-eang o feddwl drwy gydol eu bywydau a rhoesoch ffyrdd ymarferol gwych i wneud hynny." Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Montpelier