Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Campaign with Oxfam at Coldplay

Oxfam Cymru is asking Coldplay fans in Cardiff to stand together in support of those fleeing to safety. We're campaigning at Coldplay gigs on the 11 and 12 July at the Principality Stadium, Cardiff.

If you're passionate about helping people forced to flee and can bring energy and enthusiasm to get Coldplay fans on board with our campaign, then why not apply to be a campaigner!

In exchange for your hard work on behalf of Oxfam, you'll get free entry to the gig, great campaigning experience, and a fun evening with like-minded people.

 

Complete the application form and send it to oxfamcymru@oxfam.org.uk by the 28 June.


Oxfam Cymru volunteer campaigner application formYmgyrchwch gyda Oxfam Cymru a Coldplay

Mae Oxfam Cymru yn gofyn i ffans Coldplay yng Nghaerdydd i sefyll gyda'i gilydd i gefnogi'r rhai sydd wedi gorfod dianc i ddiogelwch. Rydym yn ymgyrchu mewn dwy gig Coldplay ar yr 11 a'r 12 o Orffennaf, yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Os ydych chi'n teimlo'n angerddol ynglŷn â helpu pobl sydd wedi cael eu gorfodi i ddianc, ac yn berson egnïol a brwdfrydig, beth am ymgeisio i fod yn ymgyrchydd!

Yn gyfnewid am eich gwaith caled ar ran Oxfam, cewch fynediad am ddim i'r gig, bydd yn brofiad ymgyrchu gwych, a bydd yn noson o hwyl gyda phobl o'r un anian.

Cwblhewch y ffurflen gais a'i yrru i oxfamcymru@oxfam.org.uk   erbyn y 28 o Fehefin.

Ffurflen gais ymgyrchydd gwirfoddol Oxfam Cymru