Global Citizenship Guides

680x150

Georgie Scott

Aimed at teachers in all subjects, and across all age groups, our recently updated and revamped global citizenship guides introduce the key elements of Oxfam's Curriculum for Global Citizenship, as well as providing case studies outlining best practice in the classroom, activities that can be adapted for use in many curriculum areas, and resources for further reading.

____________________

 Ar gyfer athrawon pob pwnc, ac ar draws pob gr┼Áp oedran, mae ein canllawiau Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cyflwyno elfennau allweddol o Gwricwlwm Dinasyddiaeth Fyd-eang Oxfam. Maen nhw hefyd yn cynnwys astudiaethau achos sy'n amlinellu arferion gorau yn y dosbarth, gweithgareddau all gael eu defnyddiol mewn nifer o rannau o'r cwricwlwm, ac adnoddau ar gyfer darllen pellach.