Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth

Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Mae'r adnoddau Daearyddiaeth hyn o adran dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil yn canolbwyntio ar hawliau tir i dynnu sylw disgyblion at faterion tegwch yn y system fwyd fyd-eang.

Bydd disgyblion cynradd ( 8-11 oed) yn edrych ar Ynys Tyfu, ynys ddychmygol, gan chwarae rôl ar faterion cynaladwyedd a thegwch yn y broses o brynu tir.

Bydd disgyblion uwchradd ( 11-16 oed) yn defnyddio dirgelwch Daearyddiaeth i edrych ar brynu tir ar gyfer biodanwyddau yn Tanzania.
Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.