Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth

Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Mae'r adnoddau Daearyddiaeth hyn o adran dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil yn canolbwyntio ar hawliau tir i dynnu sylw disgyblion at faterion tegwch yn y system fwyd fyd-eang.

Bydd disgyblion cynradd ( 8-11 oed) yn edrych ar Ynys Tyfu, ynys ddychmygol, gan chwarae rôl ar faterion cynaladwyedd a thegwch yn y broses o brynu tir.

Bydd disgyblion uwchradd ( 11-16 oed) yn defnyddio dirgelwch Daearyddiaeth i edrych ar brynu tir ar gyfer biodanwyddau yn Tanzania.