Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Gwyddoniaeth

Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Mae'r adnoddau Gwyddoniaeth hyn o adran dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil yn canolbwyntio ar newidiadau yn y tywydd sy'n cael eu datgan gan ffermwyr, er mwyn codi ymwybyddiaeth disgyblion am faterion tegwch yn y system fwyd fyd-eang, a'r ffordd mae newid hinsawdd yn effeithio ar hyn.

Bydd disgyblion cynradd (8-11 oed) ac uwchradd (11-16 oed) yn edrych ar newidiadau yn Ethiopia, ar y ffordd mae hyn yn effeithio ar ddeiet a sut gellid cefnogi ffermwyr bach i addasu ar gyfer y newidiadau hyn.

Mae hyn yn cysylltu gyda dysgu am newid hinsawdd a deiet cytbwys.

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.