Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Tamaid i Gnoi Cil

Ar gyfer rhan dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil, mae disgyblion yn cael eu cyflwyno i faterion allweddol o fewn y system fwyd fyd-eang.

Mae adnoddau ysgol Tamaid i Gnoi Ci, sy'n gysylltiedig ag ymgyrch TYFU Oxfam, yn annog pobl ifanc i ddysgu, meddwl a gweithredu dros system fwyd decach.

Darganfyddwch fwy o adnoddau dysgu sydd yn cyd-fynd â'r cwricwlwm.

Food for Thought English learn resources

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau dysgu Daearyddiaeth 

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Gwyddoniaeth